Подкрепете сдружение “Паралелен свят” с благородната мисия да вдъхва Надежда на повече хора

Подкрепете сдружение “Паралелен свят” с благородната мисия да вдъхва Надежда на повече хора

A12 - "Lauta" NeighbourhoodTrakia, Zh.K.Trakiya 15, 4023 Plovdiv, Bulgaria
Визионерство
Индивидуално отношение
Качествено общуване
Положително въздействие
Устойчиви инициативи
Устойчиво развитие
Фокус към таланта
Фокус към човека
Функционални решения
Бизнес партньорства
Бърза комуникация
Интерактивно обслужване
Проекти
Уебсайт

Сдружение „Паралелен свят“ е родителска организация, учредена 2010 г. като Сдружение с обществено полезна дейност. Сдружението започва своята дейност от самото си създаване и е пълноправен член на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/. Предметът на дейност на сдружението е обединяването на усилията на своите членове за защита на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот.

Целите на Сдружението са:

 1. Да оказва подкрепа на хората с различна степен на увреждане при интеграцията им в обществения живот;
 2. Да съдейства за улесняване достъпа до образование, обучение и трудова реализация на хората с увреждания;
 3. Да работи за ефективно упражняване на правата на децата и възрастните с увреждания;
 4. Да утвърждава ценностите на гражданското общество и насърчава толерантността към различията, съпричастието и позитивното отношение към хората в неравностойно положение;
 5. Да съдейства за оптимизиране на взаимодействието между местни власти, институции, неправителствени организации, медии, граждани за подобряване качеството на живот на хората с увреждания;
 6. Да създава възможности за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите.

Услуги и дейности:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с интелектуални затруднения.

В центъра децата и младежите с интелектуални затруднения общуват и се учат на различни умения. Центърът се финансира основно от дарения. Организаторите приемат средства за издръжка на центъра, както и дарения. Подкрепата може да се изпрати по дарителска сметка:

IBAN: BG27FINV91501015435119 , Първа Инвестиционна банка
за: Кампанията „ЦСРИ Паралелен свят“.

Адрес: гр. Пловдив, жр „Тракия“, бл.15

Сдружението приема и извършва поръчки за печатни, рекламни материали, канцеларски аксесоари, картички, сувенири и други фирмени решения. Поръчайте и подкрепете хората зад Сдружение Паралелен Свят.

Заявете фирмени и рекламни материали от книжарницата, брандирани сувенири и други форми на печатна полиграфия.

Всяка направена поръчка има за цел да е професионално извършена, да е на разумни и по-справедливи цени, както и да бъде част от по-голяма социална кауза, която да има визията да подкрепя хора в неравностойно положение, както и техните близки.

Нека бъдем по-хуманни, по-солидарни, по-съпричастни към Доброто, Надеждата и Обществото.

 • БНТ разказва за Паралелен свят. Гледайте видео от този линк.

 

За контакти:

  Локация: гр. Пловдив, жр „Тракия“, бл.15

  За поръчки, тел.: 0877 880 120 (9:30 – 18:00 ч.)

  e-mail: misia.nadejda@gmail.com

  paralelensviat.com

  shop.paralelensviat.com

  facebook/paralelen.sviat

  facebook/книжарница-с-мисия-надежда

 

Holistic обединява Култура, Наука, НПО, Бизнес…

Share:

8702

Ако имате въпрос

  Докладвай за злоупотреба

  За връзка:

  Email:

  Адрес:

  Kapana, Plovdiv, 3 Bratya Pulievi Str, fl. 3,

  Holistic е част от портфолио проектите на организация Human know-how  

  Бързи връзки

  © 2024 Holistic - All rights reserved.