Сертифицирано обучение и консултации с Ани Пондева

Business Leadership
Focus on Talent
Functional Solutions
Humanity Approach
Individual Solutions
Positive Impact
Quality Communication
Sustainability
Visionairy
Business Partnerships
Consultations
Free Consultation
International Activity
Projects

Няколко думи за водещата:

Ани Пондева е професионален ментор, хуманист, общественик, културен деец, преподавател в Академия за личностно развитие, холистичен терапевт, писателка, майка на 18 годишен син и българка от Копривщица.

Тя провежда индивидуални ПРОГРАМИ за личностно и устойчиво бизнес развитие, семинари, онлайн обучения и групови тренинги.

Натрупва богатия си житейски и професионален опит в Германия. Работила е за големи международни компании в областта на бизнеса, маркетинга и финансите. По образование е икономист – завършва „Индустриален мениджмънт” в Хранително-вкусовия институт в Пловдив през 2003 г. В Германия повишава квалификацията си като учи и се сертифицира в престижните академии:

 • Peters Bildungs Institut GmbH, в Германия,
 • Academy WBS TRAINNING AG в Германия,
 • Akademie für MENTALTRAINING und Energiearbeit nach Reinbowman в Австрия,
 • AWO Kreisverband Rosenheim e.V., в Германия,
 • Orangen Werk GmbH, Германия

Част от специализациите й са: Успешно професионално развитие и изграждане на собствен бизнес, Енергийна психология, Рефлексна Терапия, Ментален тренинг и Квантово – енергийно лечение, Кристалотерапия, с които официално е сертифицирана като дипломиран специалист и ментор в съответните области.

През 2018 година тя започва работа и като преподавател – създава своя методика „Алфа тренинг на съзнанието“ за пренасочване фокуса на съзнание към успешно, устойчиво развитие и постигане на единното цяло на човека в условия на динамично – променяща се среда.

 Днес нейните курсове се разработват и представят от„Академия за душата“ – която има мисията да развива човешките дарби и заложби цялостно и да изгражда здравословно самочувствие и ясна визия за успешно и устойчиво развитие на личността.

 

За Академията

 

Академията работи предимно с българи от целия свят, защото Ани вярва в специалния код на Рода български.

Целта й е да открои и насочи вниманието на обществото към корените и уникалния произход на България, включвайки и мощната сила на ПриРодната медицина(холистична медицина) като хилядолетна общочовешка практика, която светци, адепти и лечители като Преподобна Стойна и Бруно Грьонинг, са знаели и прилагали с феноменални резултати.

Курсовете на Академия за Душата въздействат всеобхватно  за разширяване на съзнанието, разкриване на личната харизма на човека, за изграждане на правилна самооценка, градивно целеполагане и осъществяване на творческия и интелектуален потенциал с едно изключително ценно допълнение –  ПРЕВАНТИВНА ПОДГОТОВКА за разрешаване на лични и професионални казуси, отработване на кармични уроци, хронична умора, безпокойство, нервно напрежение и дисхармонични състояния на ментално, емоционално, психическо, физическо и духовно ниво от всякакъв характер.

ПоЗнанието е в природните закономерности:

 • 30 %от генетичния код представлява Родовата памет – Дарби, характерни качества, нрав, порядки и ако той не се задейства пълноценно се губи почти 1/3 от Златния потенциал, който притежаваш по рождение.
 • В 24 % от генетичния код са заложени кармичните задачи – в какво семейство да се родиш, братя и сестри, партньори, деца, професия – какво е твоето предназначение, като част от общността.
 • Останалите 46% е супер активен генетичен код, който е бързо-адаптивен и променящ се според твоята заобикаляща среда и е свързан с ИЗБОРА – твоята свободна ВОЛЯ.

В обученията на Академията вие ще се научите да работите задълбочено и осъзнато върху всеки от тези три дяла за развитие на вашия потенциал, ще научите да прилагате Алфа тренинг на съзнанието и ще постигате с лекота вашите цели и мечти.

Родовата памет като Ключ към Успеха

Добре е да знаем за корените ни, от къде идват, с каква сила са се захранвали, какви дарби са имали прадедите ни. Това познание за корените по бащина и майчина линия е много важно, за да открием и опознаем Златната ХАРИЗМА, която сме наследили – това са заложените Дарби, които се предават от поколение на поколение и които се развиват в хода на еволюцията на човешкия род. 

Ани Пондева като ръководител на Академия за душата вярва, че е време да се пробудим и да променим начина си на мислене и гледната си точка и да се вгледаме дълбоко в нас самите и да научим, от къде най-първо ние българите черпим Лъвската си сила.

Отговорът е един – от родовата памет – КОРЕНИТЕ! Това са онези 30 % от генетичния код, който е пренебрегнат през последните 30 години, загърбен и потулен в забрава. Според нея не е възможно да разкрием нашата харизма, дарби и заложби, нашия общочовешки потенциал на 100 %, ако не познаваме родовата си памет и нямаме изградено самосъзнание за постиженията на българския род.

Българинът през всички епохи е имал здрави и устойчиви корени. Но през последните няколко десетилетия на прекомерна комерсиализация и дигитализация, започва да губи паметта, връзка със смисъла на стойностните теми, причините за устойчивостта на българския род да оцелява хилядолетия наред и започва да се изкривява и подценява значимостта на историята на рода.

Цифрите говорят:

 • Ани Пондева е провела лични програми за устойчиво развитие с над 2000+ човека за разрешаване на лични и професионални проблеми от различен характер.
 • Над 730 курсиста са преминали обучения на Академията
 • Над 140 са проведените семинари и лекции на живо
 • Като ръководител на школа за български народни танци „Нестинарка“, Ани Пондева е организирала над 300 събития на живо, свързани със съхранение и разпространение на българския фолклор и традиции в Германия и България.
 • Facebook каналът е харесван от над 12 000+

 

За онлайн програмата на Академията:

За да разгърнете своя творчески и нтелектуален потенциал и да разкриете вашата ХАРИЗМА Ани разработи тази уникална по рода си ПРОГРАМА, от която ще научите:

 • Какви фактори въздействат върху Вашата харизма?
 • Какви са начините да бъдем по-харизматични?
 • Как да привличаме желаните събития и хора в живота си?
 • Защо вътрешното РАВНОВЕСИЕ е задължително условие за Вашата силна и обаятелна харизматичност и как се постига то?
 • Какви са тайните на древните школи за устройство на човека и вселената?
 • Методи и техники за развитие на Вашата харизма.
 • Как правилно да изградите вашия Вътрешен авторитет?
 • Как да развиете вашата интуиция – шесто чувство?
 • Как да отключите Вашия интелектуален и творчески потенциал и да само осъществите най-добрата версия на себе си?

Програмата се състои от 9 курса, всеки съдържащ в себе си по 5 семинара с общо около 450 минути лекционен материал и Академичен практикум. Общо програма продължава 9х450 минути, като можете да я правите постепенно в удобно за вас време. Имате 12 месеца достъп до нея.

За да развиете вашата обаятелна харизма и да я използвате осъзнато и пълноценно е необходимо едно по-задълбочено изучаване на всички 9 теми заложени в ПРОГРАМАТА.

Курсове са създадени по метода на педагогиката Монтесори, така че всеки един е самостоятелен от останалите и едновременно с това е надграждащ в комбинация с другите. Общо са 9 курса. Всеки от курсовете съдържа по един подготвителен и обобщаващ семинар, а същинската част на всеки курс се състои от 4 семинара – всеки по 80-100 минути лекторска част плюс практикум или общо около 480 мин.  Отделно към всеки един курс има виртуална Учебна папка с учебни материали, статии, филми, книги и документи на Академията с описан практикум.

Тази програма е идеална за вас, защото:

 • Тя съчетава в себе си ефективни световни практики за личностно и професионално, устойчиво развитие на личността.
 • Вие ще придобиете умението да прилагате в ежедневието метода на Алфа тренинг на съзнанието за постигане на личните цели.
 •  Програмата надгражда националното ви самосъзнание и ви помага да разгърнете своята лична харизма чрез придобиване на здравословно самочувствие.
 • Тя проследява развитието на нашия хилядолетен български народ и е богата на познания от Седемте Велики Духовни български школи: Атлантска школа, Орфеическа школа, Ранно-християнска школа, Магнаурска школа, Богомилска школа, Великотърновска Духовна школа, Школата на Беинса Дуно.
 • Най-хубавото е, че всеки сам може да избере индивидуален пакет от три курса по свой избор или всички 9 видеокурса, като цялостен пакет с 49 % отстъпка.
 • Курсовете са подходящи както за начинаещи така и за напреднали и съдържанието макар и сложно, защото е многопластово, е предадено на простичък и достъпен за всеки език.
 • Онлайн програмата е прекрасна надграждаща професионална подготовка за вас и вашето бъдещо успешно развитие.
 •  Програмата е подходяща за хора с икономическо, педагогическо, медицинско, юридическо, и холистично образование, както и за всеки, който иска да опознае по-добре себе си, да се обогати ментално и емоционално и да сбъдне своите съкровени мечти.
 • След положен успешен изпит, вие получавате международен сертификат за завършен курс по Mentaltraining und Energiearbeit DAO Bayern.

Какво ще постигнете с програмата?

 • Ще усвоите различни методи и похвати от Енергийната психология, изпитани многократно в практиката на Ани, като ментор и холистичен терапевт – за изчистване на емоционални, ментални, психически, духовни и физически блокажи,
 • Себепознание чрез изучаване на вътрешна Архитектура на съзнанието
 • Изчистване на деструктивни убеждения и вредни поведенчески програми с Алфа тренинг на съзнанието,
 • Духовно и ментално усъвършенстване,
 • Творческа и интелектуална себереализация
 • Материално благополучие,
 • Ще посигнете по-дълбока самоосъзнатост и ще си възвърнете достойнството и честта на българи с изразен магнетизъм и привлекателна, въздействаща харизма.

✳️ За допълнителна информация относно всеки от курсовете, прочетете от ➡️ този линк

✅ За записване, заявки и цени, следвайте ➡️ този линк

Телефон за контакт: +359 8775 444 07

Kонсултациите и програмите за личностно и бизнес развитие се провеждат както лично, така и онлайн.

Holistic подкрепя българската култура, наука, спорт, бизнес, кампании, таланти, start-ups, идеи и проекти.

Share:

8521

Q&A

  Докладвай за злоупотреба

  За връзка:

  Email:

  Адрес:

  Kapana, Plovdiv, 3 Bratya Pulievi Str, fl. 3,

  Holistic е част от портфолио проектите на организация Human know-how  

  © 2024 Holistic - All rights reserved.