Стратегически фирмени консултации и дизайн на бизнес модел

Стратегически фирмени консултации и дизайн на бизнес модел

Иновации в индустрията
Положително въздействие
Природосъобразно отношение
Устойчиви инициативи
Фокус към човека
Безплатна консултация
Бърза комуникация
Уебсайт

На кратко обхващаме:

 • Бизнес развитие
 • Бизнес Коучинг
 • ISQ QMS Системи
 • Фирмени обучения

– ДИАГНОСТИЧНИ АНАЛИЗИ

– РАЗРЕШАВАНЕ НА БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ПРОБЛЕМИ

– ЕКЗЕКЮТИВ КОУЧИНГ

– ОБУЧЕНИЯ

 

Какво правим

Когато се запознаваме с клиента и неговия бизнес, ние всъщност не знаем, какво точно ще правим за него. Ключовия въпрос е „От какво точно се нуждае клиента?“.

Има три ключови въпроса, на които трябва да се отговори преди да поемем ангажимент за работа с клиента:

 • Какви са основните възможности, предизвикателства и проблеми на бизнеса?
 • Какво пречи на бизнеса да се възползва от възможността или да се справи с проблемите?
 • Как може услугата на консултант да помогне на бизнеса да преодолее тези пречки?

Ние дефинираме нашите услуги, като създаване на стойност за клиентите, чрез подобряване изпълнението, предоставяне на обективни съвети и прилагане на бизнес решения.
Фирмата предоставя независима професионална консултантска помощ за мениджъри и организации, за да:

 – постигнат целите на организацията
–  решат управленски и бизнес проблеми
–  идентифицира и реализира нови възможности
–  подобри обучението
–  
осъществявяването на промени.

Нашата задача е да придвижим бизнеса на клиента от текущото до желаното състояние. Това каква експертиза и специалисти ще са необходими е въпрос на структуриране на проекта.

Как го правим

Използваме три основни подхода за предоставянето на нашите услуги:

 • Експерт

Експертния подход използваме, когато клиента е идентифицирал конкретен проблем, анализирал го е, формулира го и иска да ни използва като експерти да намерим решение.

 • Лекар – Пациент

В подхода лекар пациент ние поемаме отговорността за диагностициране на проблема на първо място. Клиентът описва своите виждания за бизнеса и неговите пречки, а ние доказваме същностния проблем, след което търсим причините, разработваме решение и помагаме за внедряването му в организацията.

 • Консултиране на процеса

На последно място, но първи по значение винаги препоръчваме подхода „Консултиране на процеса“. Този подход се основава на разбирането, че клиента има всички ресурси и знания да придвижи компанията си в желаната посока. Той изисква дейно участие на мениджъри и служители на клиента. Консултантът ръководи и управлява процеса по откриване на проблемите, откриване на причините, разработване на решение и внедряването му в дейността. Този метод е много по ангажиращ но и по евтин и ефективен за клиента. 

Запознайте се с

Чавдар Русков

Контакти

Share:

6250

Ако имате въпрос

  Докладвай за злоупотреба

  За връзка:

  Email:

  Адрес:

  Kapana, Plovdiv, 3 Bratya Pulievi Str, fl. 3,

  Holistic е част от портфолио проектите на организация Human know-how  

  © 2024 Holistic - All rights reserved.