Ние сме агенция за бизнес развитие. Разработваме индивидуални SMART решения.

Ние сме агенция за бизнес развитие. Разработваме индивидуални SMART решения.

Иновации в индустрията
Положително въздействие
Природосъобразно отношение
Сигурност и защита
Устойчиви инициативи
Фокус към човека
Безплатна консултация
Бърза комуникация
Онлайн обслужване
Уебсайт
Чужди езици

Здравейте,

С това писмо представяме най-общо точки, по които може да Ви бъде интересно да поговорим.

Цели и обхват на дейността ни:

  • Представяне на Вашата дейност по нов начин.

  • Уникалност и креативност в онлайн пространството.

  • Разнообразие в предлагането.

  • Устойчивост, бизнес развитие и повече възможности за продажби и свързаност.

  • Подобрение на процеси и процедури.

  • Екипна работа за още по-голяма добавена стойност и по-добри резултати.

 

ЗАЩО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ С НАШИЯ ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД?

 

• Можем да представим цялостно мнение за сегашната Ви концепция – колко тя е рентабилна, устойчива и успешна. На тази база да предложим изгодни за Вас идейни възможности.

• Бихме могли въз основа на заложени Ваши приоритети, да оптимизираме съществуващите методи, с които да постигате повече.

• Бихме могли да изработим бизнес модел, който да привлича внимание и да бъде разпознаваем.

• Ако се случи така, че дейността Ви има нужда от обновление, знаем методи, с които цялостно да се определи посоката, целта и ключовите предимства, както и да се надгради приходната структура.

• Ако има проблем или ситуация, знаем как да открием не само причината, но и първопричината за възникването й.

• Бихме могли да предложим по-стойностно изпълнение на рекламата при по-изгодни условия.

• Работата ни винаги е съвместна – работим заедно, за още по-голяма добавена стойност и повече удовлетвореност.

Най-общо покриваме широк обхват от услуги в сферата на Business Development, Marketing, IT, Software, Web Support, Exit Business Strategies, Sales, Advertising, Process Optimisations, Partnerships, Project Management and more.

С уважение,
Лили Петкова, CEO

Visit us: www.LilyPetkova.com

Share:

ID: 6455

Ако имате въпрос

    © 2022 Holistic - All rights reserved.