Ние сме агенция за бизнес развитие. Разработваме индивидуални SMART решения.

Ние сме агенция за бизнес развитие. Разработваме индивидуални SMART решения.

Bratya Pulievi Street 3, 4000 Kapana, Plovdiv, Bulgaria
Green & Eco
Humanity Approach
Industry Innovation
Positive Impact
Security & Protection
Sustainable Initiatives
Foreign Languages
Free Consultation
Online service
Quick Communication
Website

Здравейте,

С това писмо представяме най-общо точки, по които може да Ви бъде интересно да поговорим.

Цели и обхват на дейността ни:

 • Представяне на Вашата дейност по нов начин.

 • Уникалност и креативност в онлайн пространството.

 • Разнообразие в предлагането.

 • Устойчивост, бизнес развитие и повече възможности за продажби и свързаност.

 • Подобрение на процеси и процедури.

 • Екипна работа за още по-голяма добавена стойност и по-добри резултати.

 

ЗАЩО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ С НАШИЯ ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД?

• Можем да представим цялостно мнение за сегашната Ви концепция – колко тя е рентабилна, устойчива и успешна. На тази база да предложим изгодни за Вас идейни възможности.

• Бихме могли въз основа на заложени Ваши приоритети, да оптимизираме съществуващите методи, с които да постигате повече.

• Бихме могли да изработим бизнес модел, който да привлича внимание и да бъде разпознаваем.

• Ако се случи така, че дейността Ви има нужда от обновление, знаем методи, с които цялостно да се определи посоката, целта и ключовите предимства, както и да се надгради приходната структура.

• Ако има проблем или ситуация, знаем как да открием не само причината, но и първопричината за възникването й.

• Бихме могли да предложим по-стойностно изпълнение на рекламата при по-изгодни условия.

• Работата ни винаги е съвместна – работим заедно, за още по-голяма добавена стойност и повече удовлетвореност.

Най-общо покриваме широк обхват от услуги в сферата на Business Development, Marketing, IT, Software, Web Support, Exit Business Strategies, Sales, Advertising, Process Optimisations, Partnerships, Project Management and more.

С уважение,
Лили Петкова, CEO

Visit us: www.LilyPetkova.com

Share:

6455

Q&A

  Докладвай за злоупотреба

  За връзка:

  Email:

  Адрес:

  Kapana, Plovdiv, 3 Bratya Pulievi Str, fl. 3,

  Holistic е част от портфолио проектите на организация Human know-how  

  © 2024 Holistic - All rights reserved.