Marketing

5/5

Low Cost Опция

В партньорство с Easy Pay предоставяме 268 рекламни точки на територията на България за позициониране на Ваши листовки, дипляни и флаери. 

При тази опция, всеки посетител сам си взема от рекламния материал, който е поставен на касата. Вашите рекламни материали се разпространяват в избрани от Вас каси на Easy Pay в цялата страна. Посочената цена е за 1 локация и включва:

24 лв.

Auto Plan

В партньорство с Easy Pay предоставяме 268 рекламни точки на територията на България за позициониране на Ваши листовки, дипляни и флаери. 

При тази опция, касиерът ще ги подаде на всеки посетител, който заплаща за други услуги. Разпространението е директно, което увеличава бройката. Посочената цена е за 1 локация и включва:

24 лв.

Допълнително предлагаме изработка, дизайн и печат на брошури, флайери, визитки, постери, рекламни банери, презентации, дигитални и хартиени версии, live streaming portfolio, web решения, интеграции на био линкове, QR кодове, плащания и други smart инструменти към маркетинг кампаниите.

Консултации

  • Срещата ще бъде през GoogleMeet връзка за 1 час, след като двете страни определят удобно време и дата.  

 

  • За консултация на живо, цената се определя от локацията. Пишете до info@holistic.bg

Know-How method

    Примерна форма за позитивен маркетинг с послания, съдържание, стил и визия.

    © 2024 Holistic - All rights reserved.